Банковa сметка

Банковa сметка

Таксата за различните курсове се заплаща до 20-то число на текущия месец.
Моля, използвайте показаните по-долу шаблони в случай на стандартен банков превод.

================= Видове плащания =================

 • чрез вашия профил в Epay
 • на каса на Easypay
 • чрез Easypay на банкомат
 • стандартен банков превод на посочената по-долу сметка

=============== Данни за банков превод ===============

Получател : Академия Атлантида ЕООД
IBAN : BG28UBBS80021074249340

====================== Шаблон ======================
Основание за превод : 

 • ТАКСА КУРС МЕСЕЦ КЛАС (за месечна такса)
 • ТАКСА СЪСТЕЗАНИЕ (такса за математическо състезание)

Още пояснения : ИМЕ НА УЧЕНИК

====================== Пример ======================
Основание за превод : 

 • ТАКСА СМ МАЙ 1 КЛАС (месечна такса за състезателна математика за месец май)
 • ТАКСА МБГ за състезанието Математика без граници

Още пояснения : МАРТИН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

================== Курсове и състезания=================

*Използвайте СМ за състезателна математика
*Използвайте НВО7 за математика 7 клас
*Използвайте M6,M8,M9 за математика 6,8,9 клас
*Използвайте ПР за програмиране със C#
*Използвайте МБГ, ХП, КМС, ВМС за такса за следните математически състезания:

 • МБГ - Математика без граници
 • ХП - Хитър Петър
 • КМС - Коледно Математическо Състезание
 • ВМС - Великденско Математическо Състезание