Фондация Атлантида

       Неформално образование

       Фондация Атлантида
е нестопанска организация подкрепяща неформалното образование.Основен приоритет за фондацията е подпомагането на творчески проекти и инициативи създадени и развити в условията на неформално обучение и среда. Талантливите ученици се нуждаят от подходящи условия, за да усъвършенстват своите творчески заложби и способности. Огромно предимство е всичко това да се случва по един модерен и иновативен начин. Точно за това фондацията стимулира и популяризирането на неформалното обучение сред младите хора и най-вече тези от тях, които имат опит в корпоративния сектор и реалния бизнес. Младите професионалисти вдъхновяват децата и има дават един нов стимул за бъдещо развитие и професионална реализация.

Цели на Фондация Атлантида : 

 1. Развитие, популяризиране и подпомагане на инициативи, свързани с неформално образование;
 2. Подпомагане на неформални образователни инициативи в условията на формално образование;
 3. Популяризиране на състезателната математика чрез организиране на масови инициативи;
 4. Управление, разработка и популяризиране на проекти, създадени от талантливи деца посредством способите на неформалното образование;
 5. Откриване и подпомагане на талантливи ученици и деца.

Средства за реализирането на целите на фондацията:

 1. Разработка и промотиране на настолни игри, детски книжки и сборници по математика;
 2. Учредяване на стипендии и награди за талантливи ученици постигнали успехи в конкретна област;
 3. Финансиране и набиране на средства за:
 • подпомагане на извънкласни дейности, средно и висше образование на талантливи ученици;
 • популяризиране на неформалното образование чрез провеждане на събития, уъркшопи, демонстрации и др.;
 • организиране на математически състезания и олимпиади;
 • финансово подпомагане на участници в международни олимпиади по математика;
 • организиране на детски лагери и школи;
 • организиране на посещения на деца в бизнес компании с цел запознаване с професионалисти;
 • маркетинг на продукти, създадени посредством способите на неформалното образование.

Банкова сметка - 
IBAN : BG08FINV91501217543206 (да не се използва за плащане на курсове и състезания свързани с Академия Атлантида)

Учредител: Митко Христов