Подготовка по Математика за 5, 6, 8 и 9 клас

Подготовка по Математика за 5, 6, 8 и 9 клас

Подготовка по Математика за 5, 6, 8 и 9 клас

          В рамките на учебните занятия се осъществява допълнителна подготовка на учениците за учебния материал в съответната възрастова група - 5, 6, 8 или 9 клас

Заниманията включват:

  • Изучаване на специализирани теми за подготовка за съответната възрастова група;
  • Затвърждаване на учебния материал по математика;
  • Изграждане на положителна психологическа нагласа на учениците към предмета;
  • Подготовка за контролни и класни работа по математика;
  • Подобряване на успеха и оценките на ученика

Групи - до 8 ученика

Цена - 150 лв на месец, 2 учебни часа на седмица

Възрастова група - 5, 6, 8, 9 клас